Dates de reunions

A les reunions de consell escolar hi poden assistir els membres del Consell Escolar. 

Les dates PROVISIONALS previstes per aquest curs són:


Dilluns,  19 de setembre

Dilluns, 7 de novembre

Dilluns, 23 de gener

Dilluns, 5 de juny

Dijous, 29 de juny