Cadena Humana

Els nens i nenes de l'escola i els seus familiars podran participar en la cadena humana que envoltarà l'escola.  Fixeu-vos en el lloc que us toca a l'hora de situar-vos

HORARI

  9:00   Arribada dels infants a l'escola.

  9:45   Les famílies recullen infants a les aules.

10:00  Cadena humana.

10:15  Temps lliure per activitats.

12:00  Fi de la jornada.