Projectes i activitats escolars

A l'escola es duen a terme diferents projectes. Alguns fa molts anys que els realitzem i ja es consideren consolidats i d'altres projectes són de recent implantació. Clicant al títol hi trobareu més informació.