Material escolar

CLICANT SOBRE L’ENLLAÇ DEL VOSTRE NIVELL O CICLE, HI TROBAREU LA LLISTA AMB EL MATERIAL NECESSARI PER AQUEST CURS. 

EDUCACIÓ  INFANTIL

I3 I4 I5

CICLE INICIAL      US RECOMANEM FER ÚS DEL VAL DE 100€

1r 2n

CICLE MITJÀ          US RECOMANEM FER ÚS DEL VAL DE 100€

CICLE SUPERIOR        US RECOMANEM FER ÚS DEL VAL DE 100€