Equip directiu

DIRECTORA

Lina Espel

a8031061@xtec.cat

PERFIL


CAP D'ESTUDIS

Àngels Torres

mtorre58@xtec.cat

PERFIL


SECRETÀRIA

Carme Expósito

mexposi4@xtec.cat

PERFIL