Pressupost

Anualment, l'escola presenta la liquidació i el nou pressupost al Consell Escolar. La comissió econòmica fa una revisió de les factures. Tota la comptabilitat està a disposició de qui ho sol·liciti. Cal concertar dia i hora amb la Secretaria per fer qualsevol consulta al respecte.