Dates de reunions

A les reunions de consell escolar hi poden assistir els membres del Consell Escolar.

Les dates PROVISIONALS previstes per aquest curs són:


Dimecres , 30 de setembre

Dilluns, 16 de novembre

Dilluns, 25 de gener

Dimarts, 29 de juny