Dates de reunions

A les reunions de consell escolar hi poden assistir els membres del Consell Escolar.

Les dates PROVISIONALS previstes per aquest curs són:


Dilluns, 20 de setembre

Dilluns, 15 de novembre

Dilluns, 13 de desembre

Dilluns, 24 de gener

Dimecres, 29 de juny