Dates de reunions

A les reunions de consell escolar hi poden assistir els membres del Consell Escolar. 

Les dates PROVISIONALS previstes per aquest curs són:


Dilluns, 20 de novembre (telemàtic)

Dilluns, 18 de desembre ELECCIONS I CONSTITUCIÓ del nou CE (presencial)

Dilluns, 29 de gener (telemàtic)

2n trimestre (a concretar) Presentació del Projecte de direcció (presencial)

Dijous, 27 de juny (presencial)