Consells de Seguretat durant la Covid-19, Mossos d'Esquadra