Educació primària

PRIMER  CICLE

1r A

Judit Valenzuela jvalenz3@escolarosella.cat  

1r B

 Carolina Merino cmerino3@escolarosella.cat 

2n A

Laia Gómez lgomez36@escolarosella.cat 

Quim Aguilera                    a8031061@xtec.cat 

2n B

Elisabet Briones ebriones@xtec.cat   

SEGON  CICLE

3r A

Veronica Tadeo   vtadeo@escolarosella.cat 

3r B

 Elisabet Escudé eescude@xtec.cat    

4t A

          Èlia Dosta            edosta@xtec.cat 

4t B

Cesca Rodríguez-Arias frodrig6@xtec.cat   

4t C

  Mercè Capdevila mcapde45@xtec.cat    

TERCER  CICLE

5è A

5è B

Rebeca Rodríguez    rrodrig7@escolarosella.cat   

6è A

Marta Vera                mvera9@xtec.cat   

6è B

     Pedro Arranz   parranz@xtec.cat