Educació primària

CICLE INICIAL

1r A

Olga Fainé ofaine@xtec.cat

1r B

Maribel Cazorla mcazorl2@xtec.cat

2n A

2n B

Elisabet Briones ebriones@xtec.cat

2n C

Mònica Molina mmolin20@xtec.cat

CICLE MITJÀ

3r A

Lourdes Fernández lferna35@xtec.cat

3r B

Elisabet Escudé eescude@xtec.cat

4t A

Cesca Rodríguez-Arias frodrig6@xtec.cat

4t B

Mercè Capdevila mcapde45@escolarosella.cat

CICLE SUPERIOR

5è A

Rebeca Rodriguez a8031061@xtec.cat

5è B

Josep Manel Moya jmoya6@escolarosella.cat

6è A

Judit Alzina jalsina7@xtec.cat

6è B

Isa López a8031061@xtec.cat

6è C

Pedro Arranz parranz@xtec.cat